V rámci projektu PLANEO CUP jsme zrealizovali ve spolupráci s Good Move a Mgr. Oldřichem Chramostou JINOU FORMU PŘÍPRAVY mladého fotbalisty. Celý proces trval sem měsíců, během nichž jsme se pokusili Ondru (13letý fotbalista) pohybově připravovat trochu jinou formou, než je většina mladých fotbalistů zvyklá. Vše jsme pravidelně monitorovali a ukazovali na sociálních sítích tak, aby měli všichni možnost sledovat, jak taková příprava vypadá. Zároveň jsme zrealizovali pravidelná testování, abychom mohli posoudit výsledky tohoto experimentu.

Výsledky nám po sedmi měsících ukázaly, že je zvolená forma přípravy pro fyzický vývoj mladého sportovce velmi přínosná. Mimo naměřené hodnoty, prokazující progresi, se u Ondry zároveň zlepšily pohybové mechanizmy, které jsou velmi důležité pro jeho další sportovní vývoj.

FINÁLNÍ TESTOVÁNÍ

INBODY

 • zvýšení množství svalové hmoty o 6 kg
 • snížení tělesného tuku o 2,5 %

ANALÝZA BĚHU

 • srovnání asymetrií mezi dolními končetinami
 • velké zvýšení síly jak v odrazové, tak i v dopadové fázi běhu

 EXPLOZIVNÍ SÍLA

 • na počátku byla u 2 ze 4 testů zvýšená asymetrie, což znamenalo vyšší riziko zranění
 • nyní jsou všechny testy prováděny téměř symetricky
 • všechny výskoky se zvýšily, a to některé až o 7 cm!!!
 • Nutno dodat, že zde hraje velkou roli nejen síla dolních končetin, ale také souhra svalů DK a trupu, což bylo jedno ze zaměření našich tréninků.

 SVALOVÁ SÍLA

 • svalová síla flexorů (hamstringy) a extenzorů (quadriceps) kolene se zvýšila
 • například quadriceps u nedominantní DK téměř o 200 %!!!
 • zásadně se snížila asymetrie, a to u hamstringů z 18 % na 13 a u quadricepsu dokonce z 26 % na zanedbatelné 3 %!!!
 • síla adduktorů i abduktorů kyčle se také razantně zvýšila, byť v tréninkovém plánu nebyly žádné z klasických posilovacích cviků na tyto svalové skupiny
 • Znovu to připisujeme vlivu lepší souhry DK s trupovou stabilizací.

 VO2 MAX

 • zvýšení anaerobního i aerobního prahu
 • velmi výrazně zvýšená hodnota VO2max, z 40,9 na 56,7!
 • díky tomuto faktu se u Ondry zpozdí nástup únavy (a zhoršení techniky) a urychlí regenerace.
 • Zlepšení se v těchto hodnotách můžeme připsat jak postupnému navyšování zátěže ve fotbalových trénincích, tak napřímení a rotabilitě hrudní páteře, a tedy schopnosti mezižeberních svalů se více roztáhnout.

Kompletní výsledky testů najdete níže.

OBLASTI, NA KTERÉ SE PŘI PŘÍPRAVĚ ZAMĚŘÍME:

FÁZE 6. MĚSÍČNÍHO PROCESU:

TESTOVÁNÍ:

SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY: