PLANEO CUP společně s titulárním partnerem Planeo podporují kromě nejmenších fotbalových nadějí také fotbalové internacionály. V rámci slavnostního vyhlášení vítězů kategorie U13 ve Vysokém Mýtě proběhlo předání šeku na částku 50.000,- Kč pro Nadaci fotbalových internacionálů (www.fotbal-nadacefi.cz/). Tato Nadace se snaží alespoň částečně pomáhat bývalým reprezentantům, kteří se postarali na hřištích o dobré jméno našeho fotbalu ve světě, a to ve velmi amatérských podmínkách a bez odpovídajícího ocenění. Přitom udělali v zahraničí pro popularizaci naší země více než většina tehdejších politiků. Posláním Nadace je pomáhat bývalým internacionálům, kteří mají zdravotní nebo sociální problémy.